Całodobowy telefon ALARMOWY +48 601 777 000

Zgłaszanie szkód szkody@osuszanie24.com

Osuszanie24 > Pożary 24 > Branże & Współpraca > Przemysł

Firma Osuszanie24 jest stworzona do pomocy organizacjom w optymalizacji ich środowiska pracy – począwszy od sektora przemysłu do elektrowni, od branży FMCG do farmaceutycznej.

Rozwój szerokiej gamy umiejętności zapewnia pracownikom możliwość partnerowania przy różnorodnych zleceniach. Tworzymy nowoczesne rozwiązania i aby sprostać potrzebom klientów, wykorzystujemy połączone metody, których celem jest zapewnienie ciągłości produkcji i zwiększenie zasobów.

 

ZAKRES ŚWIADCZONYCH PRZEZ NAS USŁUG OFEROWANY JEST W CELU ZMNIEJSZENIA RYZYKA POWSTANIA SZKODY ORAZ OPTYMALIZACJI ŚRODOWISKA PRACY.

 • Duże doświadczenie w efektywnym zarządzaniu złożonymi projektami w zmiennym środowisku;
 • Gwarantujemy szybsze działanie w obliczu szkody oraz ustabilizowanie prac kluczowych dla danej działalności firmy, poprzez rozpisanie priorytetów i głównych funkcji biznesowych.
 • W przypadku wystąpienia strat, nasi specjaliści gwarantują, że wyposażenie doprowadzone zostanie do stanu sprzed zdarzenia, tak szybko jak tylko jest to możliwe. Minimalizujemy koszty przestojów i chronimy kapitał inwestycyjny.
 • Nasi inżynierowie specjalizujący się w Tymczasowej Kontroli Wilgotności, w szybki i profesjonalny sposób potrafią opowiedzieć jak bardzo zmienił się poziom wilgoci i czy ta różnica może wpłynąć na jakość prowadzonej produkcji. Stworzenie idealnych warunków klimatycznych jest niezmiernie ważne w celu utrzymania zdrowia, higieny i przepisów bezpieczeństwa.

Dziedziny przemysłu


ELEKTROWNIE

Korozja występująca na metalowych powierzchniach elektrowni i sprzętu, w momencie, gdy nie jest on używany – podczas napraw lub prac konserwacyjnych – może być trudna do usunięcia, a przede wszystkim droga i czasochłonna.

Wskaźnik pokrycia powierzchni korozją może być podniesiony w wyniku obecności kwasów i rozpuszczonych soli, jak i z powodu higroskopijnych soli pochłaniających wilgoć z otoczenia. Proces utlenienia stali wymaga obecności wilgoci i tlenu. Używając metody suchego lodu jeden z tych czynników zostaje usunięty, co chroni przed korozją.

Mające zastosowanie w przemyśle własne ekspertyzy, własność intelektualna oraz dopasowany do potrzeb Klienta park maszynowy, w połączeniu z dużym doświadczeniem, z pewnością mają znaczenie podczas współpracy z największymi organizacjami szukającymi specjalistów w zakresie efektywnego zarządzania wilgocią i problemami w kontroli klimatu. Stosowane przez nas rozwiązania tymczasowej kontroli wilgotności bez względu na obszar działalności firmy dostarczają oszczędnego, szybkiego i możliwego do nadzoru środowiska, co skutecznie zapewnia ciągłość biznesową, możliwość zarządzania ryzykiem i stworzenia odpowiednich warunków atmosferycznych.

POSIADAMY UMIEJĘTNOŚCI, MOŻLIWOŚCI I DOŚWIADCZENIE W SZYBKIM REAGOWANIU NA ZDARZENIA NA DUŻĄ SKALĘ. ZASIĘG NASZYCH PROJEKTÓW ZAWIERA:

 • Przygotowanie powierzchni i powłok
 • Tymczasową kontrolę wilgotności
 • Likwidację szkód po powodzi
 • Likwidację szkód po pożarze
 • Zdalny nadzór

STOCZNIE

Statki są złożoną, wielowarstwową strukturą, która wymaga stałej ochrony i napraw. Wymagające środowisko wodne tworzy potrzebę regularnych przeglądów zarówno zewnętrznych jak i wewnętrznych.

Środowisko stwarza również trudność w pełnym sprawdzeniu i naprawie konstrukcji, gdyż w stoczniach panują duże zmiany temperatury oraz wysoka wilgotność. Tymczasowe osuszenie i kontrola temperatury są jednym ze sposobów zapewnienia odpowiednich warunków w celu zapewnienia ukończenia prac w terminie bez ryzyka związanego ze zmianą pogody czy opóźnieniami z powodu kondensacji powietrza.

Firma dostarcza niezbędnego sprzętu do usuwania korozji i kondensacji podczas corocznych prac konserwacyjnych oraz napraw. System Tymczasowej Kontroli Klimatu firmy zapewnia rzetelne i sprawdzone metody, aby sprostać najbardziej wymagającym potrzebom naszych Klientów.

Nasze ekspertyzy mające zastosowanie w przemyśle, własność intelektualna oraz dopasowany do potrzeb Klienta park maszynowy, w połączeniu z dużym doświadczeniem z pewnością miały znaczenie podczas współpracy z organizacjami szukającymi specjalistów w zakresie efektywnego zarządzania wilgocią i problemami w kontroli klimatu. Stosowane przez nas rozwiązania tymczasowej kontroli wilgotności dostarczają oszczędnego, szybkiego i możliwego do nadzoru środowiska, bez względu na obszar działalności firmy, skutecznie zapewnia ciągłość biznesową, zarządzanie ryzykiem i stworzenie odpowiednich warunków atmosferycznych.

POSIADAMY UMIEJĘTNOŚCI, MOŻLIWOŚCI I DOŚWIADCZENIE, ABY SZYBKO REAGOWAĆ NA ZDARZENIA NA DUŻĄ SKALĘ. ZASIĘG NASZYCH PROJEKTÓW ZAWIERA:

 • Ogrzewanie i ochładzanie podczas budowy,
 • Kontrolę klimatu podczas przygotowywania powierzchni do prac konserwacyjnych,
 • Kontrolę wilgotności w celu ochrony wrażliwego sprzętu podczas budowy i odnawiania,
 • Naprawy,
 • Zaplanowane przeglądy i renowacje;
24h infolifnia 24h znajdź oddział Zalanie miałeś zalanie?