Całodobowy telefon ALARMOWY +48 601 777 000

Zgłaszanie szkód szkody@osuszanie24.com

Osuszanie24 > Pożary 24 > Realizacje > Szkoda pożarowa – działający szpital

Przyczyna szkody

Pożar w pomieszczeniach poziomu minus 1, gdzie znajdował się system UPS

Paliły się elementy z PVC, gumy, akumulatory.

Dym ciągami, szachtami, wentylacją przedostał się do pozostałych pomieszczeń szpitala.

Wiele osób było ewakuowanych w wyniku zagrożenia.

Podstawowe problemy

 • Zanieczyszczenie i skażenie pomieszczeń i wyposażenia.
 • Zanieczyszczenie i skażenie wentylacji.
 • Konieczność przeniesienia kilku oddziałów.
 • Niedziałające sale operacyjne i centralna sterylizatornia.
 • Brak możliwości zarobkowania szpitala.
 • Ciągła praca części oddziałów oraz administracji szpitala.
 • Zanieczyszczone ciągi komunikacyjne i windy.
 • Do wyczyszczenia kilkanaście tysięcy metrów kwadratowych powierzchni, kilka tysięcy metrów bieżących instalacji technicznych oraz wyposażenie.

Podjęte działania

 • Weryfikacja stopnia zanieczyszczenia.
 • Czyszczenie i odkażanie wentylacji.
 • Czyszczenie sterylizatorni, bloku operacyjnego, izby przyjęć, sali zabiegowej, OIOM, strefy pożaru, wind i ciągów komunikacyjnych.
 • Wszystkie prace skoordynowane zostały z administracją szpitala.
 • Po pracach czyszczenia i usuwania skażenia zostały przeprowadzone badania potwierdzające jakość wykonanych prac w tym badania metodą odciskową i zderzeniową pobranych próbek z systemu wentylacji w celu wyhodowania bakterii których ilość i rodzaj oznacza się w celu porównania z normą i wskazaniu poziomu czystości dla danego rodzaju systemu.

Badania

Wentylacja

Centralna sterylizatornia

Blok operacyjny

Izba przyjęć

Sala zabiegowa

OIOM

Strefa pożaru

Windy

Zakończenie prac

Proces odbiorów prac w tej szkodzie był bardzo złożony z uwagi na fakt połączenia informacji zwrotnej z badania mikrobiologicznego materiału pobranego z systemu wentylacji w danej strefie jak również wyczyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń oraz posadzki.

24h infolifnia 24h znajdź oddział Zalanie miałeś zalanie?