Całodobowy telefon ALARMOWY +48 601 777 000

Zgłaszanie szkód szkody@osuszanie24.com

Osuszanie24 > Pożary 24 > Usługi > Zabezpieczenie mienia przed powiększeniem się szkody

W wyniku działania ognia spaleniu ulegają różne materiały które w wyniku wysokiej temperatury wydzielają związki chemiczne. Związki te osiadają na powierzchnia przedmiotów znajdujących się w obszarze szkody. W połączeniu z akcją gaśniczą w której wykorzystywana jest woda najczęściej dochodzi do tworzenia się kwaśnego środowiska powodującego korozję chemiczną.

Brak szybkiej reakcji w postaci usunięcia zanieczyszczenia lub zabezpieczenia mienia powoduje nieodwracalne uszkodzenia mienia które bezpośrednio nie zostało uszkodzone przez pożar.

Nasze działania skierowane są na spowolnienie lub wręcz zatrzymanie tego procesu.

Możliwymi w tej sytuacji działaniami z naszej strony mogą być:

  • Obniżenie wilgotności, w celu zatrzymania procesu tworzenia się kwaśnego środowiska.
  • Odcięcie zanieczyszczonego elementu od dostępu wilgoci.

Koszt zabezpieczenia jest znikomy w stosunku do rozmiaru szkody i daje czas na ocenę i podjęcie dalszych decyzji.

Masz pytania?

zachęcamy do kontaktu, pomożemy, doradzimy

office@osuszanie24.com

+48 58 320 01 00

biura regionalne

24h infolifnia 24h znajdź oddział Zalanie miałeś zalanie?